DUŻY WYBÓR OFERT WIELU TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE

Naszym klientom oferujemy atrakcyjne
ubezpieczenia komunikacyjne oraz majątkowe.

Skontaktuj się z nami, znajdziemy najkorzystniejsze oferty ubezpieczenia Twojego samochodu oraz majątku. Pełna ochrona kosztuje teraz znacznie mniej, niż myślisz. Sprawdź, ile promocji i zniżek przygotowaliśmy dla Ciebie. Proponujemy wysokiej jakości ubezpieczenia komunikacyjne oraz Assistance.

OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu w kraju i za granicą. W ramach tego ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje odpowiedzialność materialną posiadacza pojazdu i wypłaca odszkodowanie osobom trzecim za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu.

AC - dobrowolne ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie pojazdu i jego wyposażenia, zapewniające kompleksową ochronę ubezpieczeniową przed stratami materialnymi związanymi z użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczenie zapewnia rekompensatę strat wynikających wynikających z uszkodzenia, zniszczenia pojazdu bądź jego utraty w następstwie wypadku drogowego, kradzieży, pożaru lub innego zdarzenia losowego.

NNW - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu powstałych w związku z jego ruchem. Ubezpieczenie NNW należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie i zdrowie człowieka.

ASSISTANCE - pełna ochrona dla kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie zapewnia pomoc w przypadku awarii lub wypadku pojazdu. Polisa daje możliwość skorzystania z takich usług, jak: naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie do warsztatu naprawczego oraz wynajem samochodu zastępczego lub nocleg w hotelu (do czasu naprawy pojazdu), ewentualnie kontynuację podróży innymi środkami lokomocji.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Polisa majątkowa zapewni Ci ochronę mienia oraz ochronę od odpowiedzialności cywilnej. Zakres takiego ubezpieczenia może obejmować m.in. dom, mieszkanie, uprawy, maszyny, łodzie czy drogocenne przedmioty. Każdą polisę dopasowujemy do indywidualnych potrzeb naszych klientów, zwracamy uwagę, aby zabezpieczyć Was przed szkodami wyrządzonymi na mieniu osób trzecich np. zalanie mieszkania sąsiadowi. Jeśli masz większe wymagania wiedz, że oferowane przez nas polisy mogą być rozszerzane o dodatkowe opcje ubezpieczeń. Zapraszamy.

OFERTY KREDYTOWE I LEASINGOWE DOSTĘPNE SĄ W NASZYCH SALONACH

ODWIEDŹ NASZE SALONY

ZAPYTAJ
UBEZPIECZENIE

telefon: 22 57 37 008

CARSERWIS
Połczyńska 33, Warszawa